ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ LIFE

15/06/2017: Η ομάδα εργασίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Cartif παρουσίασε το έργο LIFE PAVEtheWAySTE στην εκδήλωση για την επέτειο των 25 χρόνων του χρηματοδοτικού εργαλείου LIFE. 

Στις 15 Ιουνίου 2015, διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Cartif η επέτειος των 25 χρόνων του χρηματοδοτικού εργαλείου LIFE. Στην παρούσα εκδήλωση παρευρέθηκαν πάνω από 40 συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια της επετειακής εκδήλωσης παρουσιάστηκαν πάνω από 30 έργα LIFE τονίζοντας τα σημεία κλειδιά για την επιτυχημένη υποβολή αλλά και υλοποίηση των έργων LIFE. Στα πλαίσια της εν λόγω εκδήλωσης παρουσιάστηκε και το έργο LIFE PAVEtheWAySTE από την ομάδα εργασίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Cartif.