ΙΟΥΝΙΟΣ 2018: Στις 13 - 16 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε το 6ο Διεθνές Συνέδριο για τη Αειφόρο Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (6th International Conference on Sustainable Solid Waste Management) στο νησί της Νάξου.

 

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε συνεργασία με το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και το Τεχνολογικό Κέντρο Cartifτης Ισπανίας, διοργάνωσε το 6ο Διεθνές Συνέδριο για την αειφόρο διαχείριση στερεών αποβλήτων στις 13-16 Ιουνίου 2018 στο νησί της Νάξου ((https://naxos2018.uest.gr/index.php), στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων του έργουLIFEPAVEtheWAySTE.Το συνέδριο στοχεύει στην αντιμετώπιση των θεμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και ειδικότερα στης βιώσιμη διαχείριση των στερεών αποβλήτων μέσω της προώθησης ασφαλών πρακτικών αποδοτικών και καινοτόμων τεχνολογιών. Στόχος του είναι να τονώσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων και των πολιτών καθώς και να τους ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των βέλτιστων πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης.Το συνέδριο παρακολούθησαν πάνω από 550 συμμετέχοντες από 80 διαφορετικές χώρες του πλανήτη.

Sunedrio 1
Sunedrio 2
Sunedrio 3