ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Ο Δρ. Δημήτρης Μαλαμής παρουσίασε το έργο LIFE PAVEtheWAySTE στη θεματική ενημερωτική διημερίδα με τίτλο «LIFE και Πόλεις» (titled: “LIFE and Cities”) , στις 10 και 11 Απριλίου 2019, στην Αθήνα που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Πράσινου Ταμείου και της Ελληνικής LIFE Task Force.