ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PAVEtheWAySTE ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΛΟΠΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΜΠ

Τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου επισκέφτηκαν στις 11 Απριλίου 2019 μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Τοπική Κοινότητα Πελοπίου στην Ελλάδα (που βρίσκεται στην Αρχαία Ολυμπία, μια εκ των δύο περιοχών υλοποίησης του έργου LIFE PAVEtheWAySTE). Για το σκοπό αυτό, μέλη της ομάδας εργασίας του ΕΜΠ παρουσίασαν το έργο LIFE PAVEtheWAySTE με επίκεντρο την ανακύκλωση και την αποδοτικότητα των πόρων. Στη συνέχεια, οι μαθητές ενημερώθηκαν σχετικά με τις τεχνικές που εστιάζουν στη συλλογή, τον εντοπισμό και τη διαχείριση των υπολειμμάτων στο πλαίσιο του έργου PAYT LIFE (LIFE15 ENV/PT/000609).