ΙΟΥΝΙΟΣ 2019: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Στις 20 Ιουνίου, η ομάδα εργασίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου πραγματοποίησε εκπαιδευτική εκδήλωση για τους χειριστές του καινοτόμου συστήματος διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, η οποία έλαβε χώρα στην Τοπική Κοινότητα της Αρχαίας Ολυμπίας. Κατά την εκπαίδευση διανεμήθηκε το 3ο φυλλάδιο καθώς και το εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης.