ΙΟΥΝΙΟΣ 2019: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ 7Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE SOLID WASTE MANAGEMENT) στο Ηράκλειο, Κρήτης

Στις 26 Ιουνίου, ο Δρ. Δημήτρης Μαλαμής (ΕΜΠ) παρουσίασε τα αποτελέσματα του έργου LIFE PAVEtheWAySTE στο 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Αειφόρο Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (7th International Conference on Sustainable Solid Waste Management) που έλαβε χώρα στο Ηράκλειο Κρήτης στις 26-29 Ιουνίου 2019 και οργανώθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.