Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE PAVETHEWAYSTE ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

17 Ιουνίου 2016: Η πρώτη επίσκεψη της Ομάδας Εξωτερικής Παρακολούθησης του Έργου, υπό την παρουσία της Ειδικού Παρακολούθησης Δρ. Χριστίνας Μαρούλη και εκπροσώπων όλων των εταίρων του έργου,  πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Πολυμέσων της Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ, Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα (Agenda, Παρουσίαση, Φωτογραφία 1, Φωτογραφία 2)