ΤΟ ΕΡΓΟ LIFE PAVETHEWAYSTE ΣΤΟ 4Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

23-25 Ιουνίου 2016: Η ομάδα του έργου LIFE PAVEtheWAySTE συμμετείχε στο 4ο Διεθνές Συνέδριο Βιώσιμης Διαχείρισης Αποβλήτων στη Λεμεσό, Κύπρου.

Μπορείτε να κατεβάσετε:  (Agenda, Παρουσίαση 1, Δημοσίευση 1, Παρουσίαση 2, Δημοσίευση 2, Φωτογραφία 1, Φωτογραφία 2, Φωτογραφία 3, Φωτογραφία 4, Φωτογραφία 5)