Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ PAVEtheWAySTE ΣΤΗ ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

30 Σεπτεμβρίου 2016: Διανομή ενημερωτικού υλικού στη Βραδιά του Ερευνητή 2016, στη μεγάλη πανευρωπαϊκή γιορτή της έρευνας και της επιστήμης την τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ιστορικό Συγκρότημα Πατησίων).

H ομάδα του έργου PAVEtheWAySTE συμμετείχε στη Βραδιά του Ερευνητή την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016, στο κτίριο Αβέρωφ του ΕΜΠ, του Ιστορικού Συγκροτήματος Πατησίων. Η Βραδιά διοργανώθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020“. Οι ετήσιες Βραδιές των Ευρωπαίων Ερευνητών πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερες από 300 πόλεις και 29 χώρες, και υποστηρίζονται από τις Δράσεις Marie Skłodowska-Curie και χρηματοδοτείται από το Horizon 2020. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για την πιλοτική εφαρμογή του LIFE PAVEtheWAySTE στις Μικρές Κυκλάδες του Δήμου Νάξου και στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και έλαβαν το σχετικό ενημερωτικό υλικό με τους στόχους του έργου και τα αναμενόμενα οφέλη από την ανακύκλωση.

Ιστοσελίδα: http://www.researchersnight.gr