ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ZONZAMAS TOY ΝΗΣΙOY LANZAROTE

12 Απριλίου 2017: Η ομάδα του CARTIF πραγματοποίησε μια επίσκεψη στο περιβαλλοντικό συγκρότημα Zonzamas στο νησί Lanzarote.

Στις 12 Απριλίου 2017, εκπρόσωποι της ομάδας του έργου LIFE PAVEtheWAYSTE από το Τεχνολογικό Κέντρο CARTIF επισκέφθηκαν το περιβαλλοντικό συγκρότημα Zonzamas στο ηφαιστειακό νησί Lanzarote (Ισπανία), με τη βοήθεια του επικεφαλή της υπηρεσίας Alvaro Cortecedo. Το συγκρότημα, το οποίο διαχειρίζεται η URBASER, διαθέτει μονάδα διαχείρισης και διαχωρισμού των απορριμμάτων, μονάδα βιομεθανιοποίησης, εργοστάσιο βιοσταθεροποίησης, χώρο διαχείρισης του γυαλιού και χώρο υγειονομικής ταφής, όπου απορρίπτονται απόβλητα που δεν ανακτήθηκαν και ανακυκλώθηκαν στα προηγούμενα στάδια. Το Lanzarote συμμετέχει στο πρόγραμμα LIFE PAVEtheWAySTE ως πόλη – ακόλουθος (follower municipality).

Zonzamas
Zonzamas1
Zonzamas2
Zonzamas3
Zonzamas4
Zonzamas5
Zonzamas6