ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ LIFE

28 Μαρτίου 2017: Η ομάδα εργασίας του CARTIF πραγματοποίησε μια εκδήλωση ενημέρωσης για τα έργα LIFE.

Συνολικά την εκδήλωση παρακολούθησαν 32 συμμετέχοντες, εκπρόσωποι εθνικών σημείων επαφής τριών χωρών, Ισπανίας, Λιθουανίας και Εσθονίας, ενώ την εκδήλωση παρακολούθησαν και εκπρόσωποι των Υπ. Περιβάλλοντος των εν λόγω χωρών. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των διαφόρων έργων που συμμετέχει, (θεματολογία, στόχοι, αναμενόμενα αποτελέσματα και παρούσα κατάσταση του έργου). Παράλληλα, η ημερίδα αποσκοπούσε και στην μεταφορά της γνώσης που αποκτήθηκε και αποκτιέται από την υλοποίηση των έργων. Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν την προετοιμασία των επιτυχημένων προτάσεων, τη διαχείριση του έργου (τεχνικά και διοικητικά θέματα), οι αναδυόμενες τάσεις στα προγράμματα LIFE, τα παραδείγματα του CARTIF ως συντονιστής καθώς και το ρόλο και τη λειτουργεία του Εθνικού Σημείου Επαφής (National Contact Point). Τέλος πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στα εργαστήρια και στις πιλοτικές μονάδες στις εγκαταστάσεις του CARTIF.

28 3 1
28 3 2
28 3 3