ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΤΟ Δ. ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

18-21 Οκτωβρίου 2016: Διεξήχθη η δημόσια διαβούλευση με το κοινό για το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στις τοπικές κοινότητες Δονούσας, Σχοινούσας, Κουφονησίων και Ηρακλειάς.

Στα πλαίσια υλοποίησης των προπαρασκευαστικών δράσεων του έργου (Action A) πραγματοποιήθηκαν συνολικά 4 ενημερωτικές εκδηλώσεις — διαβούλευση με το κοινό των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΚ) υλοποίησης του έργου στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Στόχος των δημόσιων διαβουλεύσεων ήταν αφενός η ενημέρωση των κατοίκων των περιοχών υλοποίησης του έργου, για τους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα αλλά και τις επερχόμενες δράσεις του έργου αλλά και αφετέρου η ευαισθητοποίηση τους να συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση του έργου.

Δείτε ακόμη: Αφίσες, Φωτογραφία Δονούσα, Φωτογραφία Κουφονησίων, Φωτογραφία Σχοινούσας, Φωτογραφία Ηρακλείας, 1ο Φυλλάδιο