ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ. ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1 Νοεμβρίου 2016: πραγματοποιήθηκε η 1η ενημερωτική εκδήλωση του έργου LIFE«PAVEtheWAySTE» για το συντονιστή Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Η εν λόγω εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Πολυμέσων και Τηλεδιάσκεψης της βιβλιοθήκης, στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εταιριών και φορέων διαχείρισης ΑΥ σχετικά με το έργο LIFE “PAVEtheWAySTE”, τις δράσεις του, τους στόχους καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση του. Αναλυτικότερα, η εκδήλωση αποσκοπούσε στην ανοιχτή διαβούλευση με τις εταιρίες και τους φορείς διαχείρισης ΑΥ σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος, τα υλικά τα οποία θα διατεθούν στην αγορά, την ποσότητα, την ποιότητα και αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα διατεθούν (δεματοποίηση, συμπίεση κλπ).

Δείτε ακόμη: ΠρόγραμμαΑφίσαΠρόσκληση1ο Φυλλάδιο