ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE PAVEtheWAySTE ΩΣ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

14 Νοεμβρίου 2016: Το έργο παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Κυκλική Οικονομία — Εδαφική Συνοχή Νησιωτικότηρα» ως «καλή πρακτική κυκλικής οικονομίας στη διαχείριση απορριμμάτων στα νησιά», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 14/11/2016 στο Ηράκλειο Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου συζητήθηκε και αναπτύχθηκε εκτενώς η σημαντικότητα της Κυκλικής Οικονομίας, από περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής άποψης, τονίζοντας ότι αυτή είναι η μόνη βιώσιμη λύση για την Ευρώπη στην παρούσα φάση.  Παράλληλα παρουσιάστηκε το έργο, οι δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του ως παράδειγμα εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας σε απομακρυσμένες περιοχές. Τέλος, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε και η διακήρυξη για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας για την Κυκλική Οικονομία στις Νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου.