Επίσκεψη της ομάδας SERTEGO και της ομάδας εργασίας του LIFE PAVEtheWAySTE

13/07/2017: Η ομάδα του SERTEGO πραγματοποίησε μια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου CARTIF και συναντήθηκε με την ομάδα εργασίας του έργου LIFE PAVEtheWAySTE.

Στις 13 Ιουλίου του 2017, η ομάδας του ομίλου SERTEGO πραγματοποίησε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου CARTIF. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανάλυση και η διερεύνηση πιθανής συνεργασίας σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων στις απομακρυσμένες περιοχές. Η SERTEGO είναι ένας από τους κύριους φορείς στον τομέα της διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων στην Ισπανία, υπεύθυνος για τη διαχείριση άνω των 900.000 αποβλήτων το 2015. Κύριες αρμοδιότητες της εταιρίας είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε όλο το φάσμα του κύκλου διαχείρισης, από τη συλλογή και μεταφορά βιομηχανικών αποβλήτων (επικίνδυνες και μη) ακόμη και σε διαδικασίες ανάκτησης, ανακύκλωσης, αξιοποίησης, αναγέννησης και διάθεσης. Βασική δραστηριότητα της αποτελεί η εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων στις περιοχές των Βαλεαρίδες και Κανάριους Νήσους