ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ICEPCP 2017

20-21/07/2017: Η ομάδα εργασίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Cartif παρουσίασε το έργο ‘LIFE PAVEtheWAySTE’ στο «ICEPCP 2017» το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία.

Η ομάδα εργασίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Cartif παρουσίασε το έργο ‘LIFE PAVEtheWAySTE’ στο «ICEPCP 2017: 19th International Conference on Environmental Pollution Control and Prevention» το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία, 20-21/07/2017 (http://ow.ly/Q6HP3083fWB). Το ICEPCP αποτελεί ένα σημαντικό διεπιστημονικό φόρουμ για την παρουσίαση των νέων έργων, την πρόοδο τους καθώς και την ανάλυση των αποτελεσμάτων τους, στους τομείς της έρευνας, ελέγχου και πρόληψης της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Το συνέδριο συγκέντρωσε κορυφαίους ακαδημαϊκούς επιστήμονες, ερευνητές και μελετητές στον τομέα περιβάλλοντος από όλο τον κόσμο. Η παρουσίαση είχε τίτλο «Innovative Waste Management Practices in Remote Areas» και παρουσιάστηκε από τους “D.Hidalgo, J.M. Martín-Marroquín, F.Corona. αναλυτικότερα η παρουσίαση επικεντρώθηκε στην παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης των απομακρυσμένων περιοχών δράσης του έργου σε σχέση με τα ποσοστά παραγωγής αποβλήτων και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διάφορων εναλλακτικών πρακτικών διαχείρισης.