ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ “LIFE platform meeting on plastic & the circular economy” ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

21-22/09/2017: Η ομάδα εργασίας του ΕΜΠ, παρουσίασε το έργο στο “LIFE platform meeting on plastic & the circular economy”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.