ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ CARTIF

Η ομάδα εργασίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Cartif στα πλαίσια υλοποίησης των επικοινωνιακών δράσεων του έργου LIFE PAVEtheWAySTE δημοσίευσε το Οκτώβριο του 2017 το έργο σε Εθνικό περιοδικό με τίτλο «Sistemas de recogida subterránea de residuos. Equipamiento y Servicios Municipales» Hidalgo, D., Martín-Marroquín, J.M., Corona, F., Castro, J. (2017), Vol 181, 44-51.