ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Στις 05-09 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν οι εκπαιδευτικές εκδηλώσεις στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα σχολεία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

 Η ομάδα εργασίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου πραγματοποίησε τις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Αναλυτικότερα, όλες οι εκπαιδευτικές δράσεις έλαβαν χώρα ως εξής:

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

05.02.2018

06.02.2018

07.02.2018

08.02.2018

09.02.2018

09.00-12.00 09.00-10.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-10.00
Δημοτικό σχολείο Αρχαίας Ολυμπίας Δημοτικό σχολείο Αρχαίας Ολυμπίας Γυμνάσιο & Λύκειο Αρχαίας Ολυμπίας Δημοτικό σχολείο Πελοπίου Γυμνάσιο & Λύκειο Αρχαίας Ολυμπίας
  11.00-12.00     10.00-11.00
  Δημοτικό σχολείο Πλατάνου     Γυμνάσιο Πελοπίου

 

Συνολικά τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν 284 μαθητές του Δημοτικού και 192 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν και μαθητές από σχολεία γύρω περιοχών, γυμνάσιο και ΕΠΑΛ Αμαλιάδας, Γυμνάσιο Λεχαινών, Γενικό Λύκειο Πύργου, οι οποίο έδειξαν σημαντικό ενδιαφέρον για τις δράσεις που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στην περιοχή τους.

Arxaia Olympia 1
Arxaia Olympia 2
Arxaia Olympia 3
Arxaia Olympia 4
Arxaia Olympia 5
Arxaia Olympia 6