ΜΑΪΟΣ 2018 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ

Στις 09 & 10 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν οι εκπαιδευτικές εκδηλώσεις στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα σχολεία του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων συγκεκριμένα στις τοπικές κοινότητες Ηρακλειάς και Σχοινούσας.

 

Η ομάδα εργασίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου πραγματοποίησε τις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ως εξής:

 

Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

09.05.2018

10.05.2018

09.00-10.00: 09.00-10.00:
Δημοτικό σχολείο Ηρακλειάς Δημοτικό σχολείο Σχοινούσας
12.00-13.00: 12.00-13.00:
Γυμνάσιο – Λύκειο Ηρακλειάς Γυμνάσιο – Λύκειο Σχοινούσας

Στην τοπική κοινότητα Ηρακλειάς συνολικά παρακολούθησαν την εκδήλωση 8 μαθητές εκ των οποίων οι 3 φοιτούσαν στο Δημοτικό σχολείο και οι υπόλοιπο 5 στο Γυμνάσιο.

Dimos Naksou 4