ΙΟΥΛΙΟΣ 2018: Εγκατάσταση του καινοτόμου συστήματος διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στην τοπική κοινότητα Ηρακλείας, του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

 

Εγκατάσταση συστήματος στην τοπική κοινότηταΗρακλειάς