ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΕΔΕ)

Η καινοτόμος τεχνολογία που εφαρμόζεται μέσω του έργου PAVEtheWAySTE παρουσιάστηκε από τον Δρ. Κωνσταντίνο Μουστάκα σε εθνικό συνέδριο που οργανώθηκε από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) στον Μυστρά, στις 24 Οκτωβρίου 2018 με τίτλο «Το νέο εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρμογή των περιφερειακών σχεδίων» (titled: “The new national waste management plan and the implementation of regional waste management plans”).

Ιστοσελίδα συνεδρίου: www.kedke.gr