ΜΑΡΤΙΟΣ 2019: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ CIrClE 2019 (ΚΥΠΡΟΣ)

Το έργο παρουσιάστηκε από την καθηγήτρια κα. Μαρία Λοϊζίδου στο 6th Sustainable Mobility & Intelligent Transport conference – Smile 2019, CIrClE 2019, που έλαβε χώρα στην Λευκωσία της Κύπρου 28-29 Μαρτίου 2019.