ΙΟΥΝΙΟΣ 2019: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (2ND PHD SUMMER SCHOOL AND EXECUTIVE TRAINING ON SOLID WASTE MANAGEMENT) στο Ηράκλειο, Κρήτης

Στις 24 Ιουνίου, ο Δρ. Δημήτρης Μαλαμής (ΕΜΠ) παρουσίασε τα αποτελέσματα του έργου LIFE PAVEtheWAySTE στο 2ο Θερινό Σχολείο για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (2nd PhD Summer School and Executive Training on Solid Waste Management) που έλαβε χώρα στο Ηράκλειο Κρήτης στις 24-25 Ιουνίου 2019 και οργανώθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.