ΣΕΠΤΕΜΒΙΟΣ 2019: ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE PAVEtheWAySTE ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ VALLADOLID (ΙΣΠΑΝΙΑ)

Το επαρχιακό συμβούλιο του Βαγιαδολίδ ηγείται του προγράμματος διαχείρισης των αποβλήτων σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές της επαρχίας. Το συμβούλιο, μέσω του εκπροσώπου του και επικεφαλή της Υπηρεσίας Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Περιβάλλοντος, Francisco Lopez, εξέφρασε το ενδιαφέρον του για την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τον τρόπο επέκτασης του έργου PAVEtheWAySTE στις περιφερειακές περιοχές της επαρχίας, όπου η συλλογή και η διαχείριση των αποβλήτων παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Το συμβούλιο διαθέτει ορισμένα κινητά σημεία συλλογής, παρόμοια με τα περίπτερα του έργου PAVEtheWAySTE, τα οποία θα μπορούσαν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίζονται στο σχέδιο για την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης σε αυτούς τους τομείς.