ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019: Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ PAVEtheWAySTE ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η ομάδα του έργου PAVEtheWAySTE συμμετείχε την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2019 στη Βραδιά του Ερευνητή. Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο Κτήριο Αβέρωφ, του Ιστορικού Συγκροτήματος Πατησίων του ΕΜΠ. Τα ενημερωτικά φυλλάδια του έργου διανεμήθηκαν στους επισκέπτες. Νέοι, μαθητές, δάσκαλοι, άλλοι ερευνητές κ.α. είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις καινοτόμες πτυχές και τη λειτουργία του πρωτότυπου συστήματος PAVEtheWAySTE για την αειφόρο διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε απομακρυσμένες περιοχές καθώς και τα πολλαπλά οφέλη της ανακύκλωσης.

Ιστοσελίδα: http://www.researchersnight.gr