Οι ομάδες εργασίας των έργων LIFE PAVEtheWAySTE και ISWM – TINOS μοιράστηκαν τις γνώσεις τους κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης για δικτύωση

7 Οκτωβρίου 2015: Πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των έργων LIFE PAVEtheWAySTE και ISWM - ΤINOS για δικτύωση και ανταλλαγή γνώσεων και αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του τελευταίου στην νησιωτική περιοχή της Τήνου, Ελλάδα. Διαβάστε περισσότερα για το έργο δικτύωσης εδώ