Τα έργα REVAWASTE και PAVEtheWAySTE συζητούν στην Ελλάδα σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων σε απομακρυσμένες περιοχές

22 & 23 Οκτωβρίου 2015: Μια συνάντηση δικτύωσης πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, η οποία συμπίπτει με την εναρκτήρια συνάντηση του έργου LIFE PAVEtheWAySTE. Το έργο REVAWASTE ήταν παρών για να μοιραστεί εμπειρίες με τους συμμετέχοντες στον τομέα της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων σε απομακρυσμένες περιοχές. Διαβάστε περισσότερα