Ένα έργο για τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων σε απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης

26 Οκτωβρίου 2015: Ένα άρθρο στο Residuos Profesional, στην Ισπανική γλώσσα, αφιερωμένο στην έναρξη του έργου LIFE PAVEtheWAySTE και τους στόχους του.

“The PAVEtheWAYSTE project will develop an innovative system for source separation of municipal waste which allows for recovering different material streams with a high degree of purity”.

Διαβάστε το άρθρο