Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων φτάνει τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης, μέσω του έργου LIFE PAVEtheWAySTE

26 Οκτωβρίου 2015: Μια δημοσίευση στο περιοδικό RETEMA - Revista técnica de medio ambiente για το έργο LIFE PAVEtheWAySTE στην ισπανική γλώσσα. Διαβάστε περισσότερα