Παρουσίαση του έργου PAVEtheWAySTE στο Kick-off Meeting του Προγράμματος LIFE για το Περιβάλλον, στις Βρυξέλλες, 04/11/2015

4 Νοεμβρίου 2015: Στο πλαίσιο του έργου, η ομάδα εργασίας του PAVEtheWAySTE εκπροσωπήθηκε από τον κ Τσούκλερη (Δήμος Νάξου) και ο Δρ. Μουστάκας (ΕΜΠ) στην εναρκτήρια συνάντηση του Προγράμματος LIFE για το Περιβάλλον στις Βρυξέλλες, στις 4 Νοεμβρίου του 2015. (Παρουσίαση)