Οι ομάδες εργασίας των έργων LIFE PAVEtheWAySTE και Recycling@Home μοιράστηκαν τις γνώσεις τους κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης για δικτύωση

21 Δεκεμβρίου 2015: Πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των ομαδων εργασίας των έργων LIFE PAVEtheWAySTE και Recycling@Home, για δικτύωση και να συζητήσουν σχετικά με τις προδιαγραφές ποιότητας των ανακυκλώσιμων υλικών στην ελληνική αγορά. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες εδώ